Zámená v slovenčine krok za krokom

Zámená, tiež známe ako pronominá, sú slovný druh, ktorý nemenúva javy alebo reality priamo, ale len na ne odkazuje alebo ukazuje v texte. Sú plnovýznamové slová, ktoré v slovenčine nepomenúvajú osoby, veci alebo deje priamo, ale len na tieto odkazujú. V slovenčine zámená zastupujú ako podstatné mená, tak aj prídavné mená, a slúžia aj na ukazovanie.

Kategórie zámen

Delenie zámen je pomerne komplikované a poznáme až sedem kategórií, a to konkrétne osobné, zvratné, ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité a vymedzovacie zámená.

Osobné zámená

Osobné zámená sa delia na základné a privlastňovacie. Základné osobné zámená nahrádzajú pomenovania osôb a pýtame sa na ne pádovými otázkami (napr. kto, čo, o kom, koho, s kým…). Privlastňovacie zas nahrádzajú privlastňovacie prídavné mená a pýtame sa na ne otázkami čí, čia, čie. Základné osobné zámená sú: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony. Privlastňovacie osobné zámená sú: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich.

Zvratné zámená

Zvratné zámená sa delia na základné a privlastňovacie. Základné zvratné zámená nahrádzajú vo vetnej skladbe predmet.

Opytovacie a vzťažné zámená

Opytovacie zámená sú tie, ktorými sa pýtame na osoby, veci, deje. Niektoré môžu byť aj skloňované. Zvyčajne stoja na začiatku otázok. Rovnaké zámená sú však označované aj ako vzťažné, no tie už stoja v strede vety a nemajú za úlohu nič zisťovať ani sa na nič pýtať.

Ukazovacie zámená

Ukazovacie zámená sú pronominá, ktorými sa odpovedá na opytovacie zámená.

Neurčité zámená

Neurčité zámená sú príponami alebo predponami odvodené od opytovacích zámen. Ich prípona je napríklad -koľvek alebo –si a predpony môžu byť hoci- alebo nie-. Neurčujú bližšie o čom hovoríme.

Vymedzovacie zámená

Vymedzovacie zámená môžu byť často zaradené do protikladných dvojíc.

Gramatické kategórie zámen

V slovenčine sa pri zámenách určuje päť gramatických kategórií. Avšak, nie pri všetkých zámenách sa tieto kategórie neurčujú a ani sa neohýbajú.

Delenie zámen

Podľa niektorých zdrojov môžeme zámená deliť na ohybné a neohybné zámeno. Ďalšie delenie zámen podľa iného kritéria môže byť na:

  • substantívne zámeno (zámeno so všeobecným významom predmetnosti)
  • adjektívne zámeno (zámeno so všeobecným významom kvalitatívnosti)
  • adverbiálne zámeno (príslovkové zámeno, okolnostné zámeno; zámeno so všeobecným významom okolnosti)
  • numerálne zámeno (číslovkové zámeno, kvantitatívne zámeno; zámeno so všeobecným významom kvantitatívnosti).

Zámená sú neoddeliteľnou súčasťou slovenčiny a chápanie ich fungovania a použitia je kľúčové pre efektívnu komunikáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.