Slovné druhy

Slovné druhy sú skupiny slov, ktoré sú definované na základe syntaktických, tvaroslovných a sémantických znakov. Slovenský jazyk obsahuje 10 slovných druhov (nižšie ich nájdete rozdelené a popísané).

Podmienkou, aby sme mohli slovo zaradiť medzi slové druhy je, že musí mať spoločné:

 • Lexikálne a sémantické vlastnosti – približne rovnaký základný význam slova.
 • Morfologické vlastnosti – podobný tvar slova, rovnaké gramatické kategórie
 • Syntaktické vlastnosti – slová majú napr. rovnakú funkciu vo vete, majú rovnakú vetnočlenskú platnosť (sú napr. prísudkom, podmetom,…).

Zjednodušené povedané, slová musia mať rovnaké využitie v stavbe vety, rovnaké gramatické kategórie a rovnaký všeobecný význam.

Slovené druhy rozdelenie

Slovné druhy delíme na ohybné a neohybné, podľa toho, či sa dajú skloňovať alebo časovať. Kliknutím na konkrétny slovný druh sa dosatnete na ďalšiu stránku, kde nájdete podrobný popis konkrétnych slovných druhov.

Ohybné slovné druhy

Ohybných slovných druhov poznáme 5:

Neohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy (5) sú nasledujúce:

 • príslovky
 • predložky
 • spojky
 • častice
 • citoslovcia

Ďalej slovné druhy delíme na plnovýznamové a neplnovýznamové.

Plnovýznamové slovné druhy

Plnovýznamových slovných druhov je 6:

 • podstatné mená
 • prídavné mená
 • zámená
 • číslovky
 • slovesá
 • príslovky

Neplnovýznamové slovné druhy

Neplnovýznamové slovné druhy poznáme 4:

 • predložky
 • spojky
 • častice
 • citoslovcia

Pevne verím, že vám tento článok pomohol lepšie pochopiť slovné druhy a ich význam v slovenčine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.